Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie człowieka

Do środowiska przedostaje się wiele substancji szkodliwych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia człowieka. Za powstanie niektórych tych związków odpowiedzialny jest człowiek. W dłuższej perspektywie ekspozycja na tego typu czynniki może przyczynić się do rozwoju określonych chorób. Do jednych z najbardziej niebezpiecznych zaliczają się te, które wywołują zmiany w układzie hormonalnym człowieka. Poszczególne związki chemiczne są odpowiedzialne za modyfikację syntezy, gromadzenia czy uwalniania hormonów. Powoduje to wiele niekorzystnych zmian w organizmie. Zanieczyszczenie środowiska takimi związkami chemicznymi odbywa się na wiele sposobów. Jednym z nich jest stosowanie pestycydów. Warto wspomnieć, że poszczególne substancje szkodliwe mają tendencję do kumulowania się w organizmie. Z tego powodu, wszelkie negatywne skutki zdrowotne mogą być widoczne nawet po kilku lub kilkunastu...

czytaj dalej

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza odbywa się na skutek procesów naturalnych, jak i działań człowieka. O zanieczyszczeniu powietrza mówimy wówczas, gdy przedostaną się do niego określone substancje, które w odpowiednich dawkach wywołują zagrożenie nie tylko dla zdrowia człowieka, ale także dla klimatu i środowiska. Substancje te mogą mieć postać stałą, gazową lub ciekłą. Do jednych z najbardziej znanych zanieczyszczeń należy zaliczyć dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu oraz pyły. Niekiedy pyły zawierają substancje, które charakteryzują się działaniem rakotwórczym i mutagennym. Są to m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, kadm, nikiel. Zanieczyszczenia te mogą przedostać się do powietrza na skutek aktywności wulkanu, w wyniku pożarów lasów czy ze skał, które ulegają erozji. Za zanieczyszczenie powietrza odpowiada również człowiek. Czynniki, które...

czytaj dalej

Zanieczyszczenie wód

Zanieczyszczenie wód powstaje wtedy, gdy w wyniku przedostania się poszczególnych substancji, woda staje się niezdatna do picia lub nie można wykorzystać jej do celów gospodarczych. Substancje te muszą być w takiej ilości, żeby wywierały negatywny wpływ na właściwości chemiczne, fizyczne oraz bakteriologiczne wody. Wyróżnia się dwa rodzaje zanieczyszczenia wód: naturalne oraz sztuczne. Te pierwsze powstają w wyniku np. zanieczyszczenia związkami żelaza. Sztuczne powiązane są z działalnością człowieka. Ponadto zanieczyszczenia sztuczne mogą mieć charakter biologiczny lub chemiczny. Woda jest również zanieczyszczana w wyniku odpadów przemysłowych, takich jak oleje mineralne, kwasy organiczne czy cyjanki. Duże znaczenie mają także spływy rolnicze, głównie z gnojowisk czy z pól. Każdy rodzaj zanieczyszczeń, który przedostaje się do wód, wywiera wpływ...

czytaj dalej

Jak długo rozkładają się odpady?

Zanieczyszczenie środowiska często spowodowane jest przez brak lub nieumiejętną segregację śmieci. Niekiedy odpady wyrzucane są do przypadkowych pojemników. Z kolei opakowania po produktach żywnościowych trafiają na trawę czy chodnik. Warto pamiętać, że wiele z tych odpadów stwarza realne zagrożenie dla środowiska. Czym jest ono spowodowane? Przede wszystkim czasem rozkładu. Jest on różny dla poszczególnych rodzajów odpadów. Co rozkłada się najdłużej, a co najkrócej? Wyrzucając szkło np. do lasu, musimy pamiętać, że jest to surowiec, który nie ulega rozkładowi. Szkło może być jednak ponownie wykorzystane do wyrobu innych przedmiotów. Z tego powodu wszystkie szklane butelki powinny być wyrzucane do odpowiedniego pojemnika. Jeżeli papier znajduje się na ziemi zamiast w koszu, musimy pamiętać, że jego czas...

czytaj dalej

Spalanie śmieci a zdrowie

Codziennie produkujemy kolejne kilogramy odpadów, których trzeba się w jakiś sposób pozbyć. Metody na to są różne: jedni wywożą śmieci do lasu, wrzucają do jeziora czy rzeki albo traktują jako materiał opałowy na zimę. Niestety żadne z tych rozwiązań nie jest godne pochwały. O ile dwa pierwsze nie budzą żadnych wątpliwości, co do tego, że są działaniem szkodliwym i bezprawnym, o tyle ostatnie spotyka się z wyjątkowo dużym społecznym zrozumieniem. Wielu z nas myśli w praktyczny sposób – skoro i tak musimy coś wrzucić do pieca, to najlepiej by były to śmieci, które wprawdzie spalą się szybko, ale zawsze dadzą choć trochę ciepła. Z wyrzuconych śmieci natomiast żadnego pożytku mieć nie będziemy. Czy jednak...

czytaj dalej

Zakaz kąpieli

Wakacje to idealny czas, żeby zapomnieć o wszystkich obowiązkach, zakazach i nakazach. Niestety o niektórych z nich mimo wszystko lepiej pamiętać. Zwłaszcza o tych, które bezpośrednio dotyczą naszego wypoczynku i mają duży znaczenie dla naszego zdrowia. Jednym z nich jest okresowy zakaz kąpieli. Coroczne kontrole jakości wody owocują niejednokrotnie okresowym zamknięciem kąpielisk. Zdarza się, że liczba zamkniętych kąpielisk przekracza kilkanaście procent. Restrykcyjne przepisy są jednak sprzymierzeńcem wypoczywających i złym pomysłem byłoby łamanie zakazu. Zresztą ci urlopowicze, którzy zdecydowali się na zignorowanie przepisów zapewne zmieniliby zdanie, gdyby tylko wiedzieli, że wiele kąpielisk zamykanych jest z powodu różnych niebezpiecznych dla zdrowia substancji znajdujących się w wodzie. Przyczyną zanieczyszczenia jest natomiast często niewłaściwa gospodarka ściekowa – nieprzystosowana...

czytaj dalej