Jak długo rozkładają się odpady?

Product Information

www.catsbandcrushes.com

Zanieczyszczenie środowiska często spowodowane jest przez brak lub nieumiejętną segregację śmieci. Niekiedy odpady wyrzucane są do przypadkowych pojemników. Z kolei opakowania po produktach żywnościowych trafiają na trawę czy chodnik. Warto pamiętać, że wiele z tych odpadów stwarza realne zagrożenie dla środowiska. Czym jest ono spowodowane? Przede wszystkim czasem rozkładu. Jest on różny dla poszczególnych rodzajów odpadów. Co rozkłada się najdłużej, a co najkrócej?

Wyrzucając szkło np. do lasu, musimy pamiętać, że jest to surowiec, który nie ulega rozkładowi. Szkło może być jednak ponownie wykorzystane do wyrobu innych przedmiotów. Z tego powodu wszystkie szklane butelki powinny być wyrzucane do odpowiedniego pojemnika.

Jeżeli papier znajduje się na ziemi zamiast w koszu, musimy pamiętać, że jego czas rozkładu wynosi ok. 6 miesięcy. Papier rozkładany jest przez niektóre bakterie lub grzyby. Tymczasem również ten surowiec może być ponownie wykorzystany. Niebezpieczne jest także wyrzucanie na ziemię wszelkich niedopałków papierosów. Ich czas rozkładu wynosi bowiem aż 5 lat.

Plastik to jeden z najdłużej rozkładających się surowców. W zależności od jego rodzaju, może rozkładać się nawet 1000 lat. Podobny czas wymagany jest dla metali. Chcąc dbać o środowisko należy zatem odpowiednio segregować wszelkie odpady oraz wrzucać je do określonych pojemników.