Woda niezdatna do picia

Product Information

Ziemia czasem nazywana jest niebieską planetą, bo większość jej powierzchni pokrywa woda. Nieco przewrotnie wygląda w związku z tym fakt, że my – czyli organizmy potrzebujące wody do życia – z 97% wody na naszej planecie nie możemy skorzystać. Woda mórz i oceanów stanowi większość zasobów wodnych Ziemi i jest to niestety woda słona. Jakby tego było mało, ilość wody słodkiej sami regularnie zmniejszamy.

Zaśmiecanie zbiorników wodnych, niewłaściwa gospodarka ściekowa czy nielegalne odprowadzanie odpadów fabrycznych do rzek to podstawowe problemy ekologiczne wiążące się z ziemskim zapasem wody. Wymienione procesy prowadzą do zanieczyszczenia wody groźnymi dla zdrowia i życia substancjami, takimi jak jony metali ciężkich, sole, detergenty i wiele innych.