Zanieczyszczenie powietrza

Tomasz
usg przenośny krople hyabak ud

Zanieczyszczenie powietrza odbywa się na skutek procesów naturalnych, jak i działań człowieka. O zanieczyszczeniu powietrza mówimy wówczas, gdy przedostaną się do niego określone substancje, które w odpowiednich dawkach wywołują zagrożenie nie tylko dla zdrowia człowieka, ale także dla klimatu i środowiska. Substancje te mogą mieć postać stałą, gazową lub ciekłą. Do jednych z najbardziej znanych zanieczyszczeń należy zaliczyć dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu oraz pyły. Niekiedy pyły zawierają substancje, które charakteryzują się działaniem rakotwórczym i mutagennym. Są to m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, kadm, nikiel.

Zanieczyszczenia te mogą przedostać się do powietrza na skutek aktywności wulkanu, w wyniku pożarów lasów czy ze skał, które ulegają erozji. Za zanieczyszczenie powietrza odpowiada również człowiek. Czynniki, które powodują zwiększenie emisji zanieczyszczeń, to m.in. spalanie paliw kopalnianych, użytkowanie pojazdów samochodowych czy korzystanie z niektórych form ogrzewania.

Ilość substancji szkodliwych, znajdujących się w powietrzu, bezpośrednio zależy od wielkości emisji zanieczyszczeń. Warto pamiętać, że niekiedy emisja zanieczyszczeń odbywa się na większą skalę. Dotyczy to m.in. kominów. Wówczas wszelkie substancje szkodliwe mogą docierać nawet na bardziej odległe obszary.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Next Post

Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie człowieka

Do środowiska przedostaje się wiele substancji szkodliwych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia człowieka. Za powstanie niektórych tych związków odpowiedzialny jest człowiek. W dłuższej perspektywie ekspozycja na tego typu czynniki może przyczynić się do rozwoju określonych chorób.