Zanieczyszczenie wód

Zanieczyszczenie wód powstaje wtedy, gdy w wyniku przedostania się poszczególnych substancji, woda staje się niezdatna do picia lub nie można wykorzystać jej do celów gospodarczych. Substancje te muszą być w takiej ilości, żeby wywierały negatywny wpływ na właściwości chemiczne, fizyczne oraz bakteriologiczne wody. Wyróżnia się dwa rodzaje zanieczyszczenia wód: naturalne oraz sztuczne. Te pierwsze powstają w wyniku np. zanieczyszczenia związkami żelaza. Sztuczne powiązane są z działalnością człowieka. Ponadto zanieczyszczenia sztuczne mogą mieć charakter biologiczny lub chemiczny. Woda jest również zanieczyszczana w wyniku odpadów przemysłowych, takich jak oleje mineralne, kwasy organiczne czy cyjanki. Duże znaczenie mają także spływy rolnicze, głównie z gnojowisk czy z pól. Każdy rodzaj zanieczyszczeń, który przedostaje się do wód, wywiera wpływ...

czytaj dalej

Jak długo rozkładają się odpady?

Zanieczyszczenie środowiska często spowodowane jest przez brak lub nieumiejętną segregację śmieci. Niekiedy odpady wyrzucane są do przypadkowych pojemników. Z kolei opakowania po produktach żywnościowych trafiają na trawę czy chodnik. Warto pamiętać, że wiele z tych odpadów stwarza realne zagrożenie dla środowiska. Czym jest ono spowodowane? Przede wszystkim czasem rozkładu. Jest on różny dla poszczególnych rodzajów odpadów. Co rozkłada się najdłużej, a co najkrócej? Wyrzucając szkło np. do lasu, musimy pamiętać, że jest to surowiec, który nie ulega rozkładowi. Szkło może być jednak ponownie wykorzystane do wyrobu innych przedmiotów. Z tego powodu wszystkie szklane butelki powinny być wyrzucane do odpowiedniego pojemnika. Jeżeli papier znajduje się na ziemi zamiast w koszu, musimy pamiętać, że jego czas...

czytaj dalej

Spalanie śmieci a zdrowie

Codziennie produkujemy kolejne kilogramy odpadów, których trzeba się w jakiś sposób pozbyć. Metody na to są różne: jedni wywożą śmieci do lasu, wrzucają do jeziora czy rzeki albo traktują jako materiał opałowy na zimę. Niestety żadne z tych rozwiązań nie jest godne pochwały. O ile dwa pierwsze nie budzą żadnych wątpliwości, co do tego, że są działaniem szkodliwym i bezprawnym, o tyle ostatnie spotyka się z wyjątkowo dużym społecznym zrozumieniem. Wielu z nas myśli w praktyczny sposób – skoro i tak musimy coś wrzucić do pieca, to najlepiej by były to śmieci, które wprawdzie spalą się szybko, ale zawsze dadzą choć trochę ciepła. Z wyrzuconych śmieci natomiast żadnego pożytku mieć nie będziemy. Czy jednak...

czytaj dalej

Zakaz kąpieli

Wakacje to idealny czas, żeby zapomnieć o wszystkich obowiązkach, zakazach i nakazach. Niestety o niektórych z nich mimo wszystko lepiej pamiętać. Zwłaszcza o tych, które bezpośrednio dotyczą naszego wypoczynku i mają duży znaczenie dla naszego zdrowia. Jednym z nich jest okresowy zakaz kąpieli. Coroczne kontrole jakości wody owocują niejednokrotnie okresowym zamknięciem kąpielisk. Zdarza się, że liczba zamkniętych kąpielisk przekracza kilkanaście procent. Restrykcyjne przepisy są jednak sprzymierzeńcem wypoczywających i złym pomysłem byłoby łamanie zakazu. Zresztą ci urlopowicze, którzy zdecydowali się na zignorowanie przepisów zapewne zmieniliby zdanie, gdyby tylko wiedzieli, że wiele kąpielisk zamykanych jest z powodu różnych niebezpiecznych dla zdrowia substancji znajdujących się w wodzie. Przyczyną zanieczyszczenia jest natomiast często niewłaściwa gospodarka ściekowa – nieprzystosowana...

czytaj dalej

Woda niezdatna do picia

Ziemia czasem nazywana jest niebieską planetą, bo większość jej powierzchni pokrywa woda. Nieco przewrotnie wygląda w związku z tym fakt, że my – czyli organizmy potrzebujące wody do życia – z 97% wody na naszej planecie nie możemy skorzystać. Woda mórz i oceanów stanowi większość zasobów wodnych Ziemi i jest to niestety woda słona. Jakby tego było mało, ilość wody słodkiej sami regularnie zmniejszamy. Zaśmiecanie zbiorników wodnych, niewłaściwa gospodarka ściekowa czy nielegalne odprowadzanie odpadów fabrycznych do rzek to podstawowe problemy ekologiczne wiążące się z ziemskim zapasem wody. Wymienione procesy prowadzą do zanieczyszczenia wody groźnymi dla zdrowia i życia substancjami, takimi jak jony metali ciężkich, sole, detergenty i wiele...

czytaj dalej

Zdrowie zależy od środowiska

O ochronie środowiska regularnie słyszymy w mediach. Każdy z nas ma też przynajmniej paru znajomych, którzy zajmują się ekologią „na poważnie”, tzn. biorą udział w akcjach sprzątania świata, segregują odpady i starają się oszczędzać wodę oraz energię elektryczną. Mówiąc o ekologii najczęściej wspomina się o kończących się zapasach węgla czy ropy, o wycinaniu zielonych terenów czy zanieczyszczeniu wód. Wszystko to omawiane jest w kontekście „dobra naszej planety”. Trudno odmówić słuszności takiemu spojrzeniu na dbałości o środowisko, jednak w dyskusji ekologicznej warto pamiętać także o innym, równie ważnym argumencie. Mowa o wpływie zanieczyszczonego środowiska na organizm człowieka. W końcu w pierwszej kolejności musimy zadbać o nasz własny gatunek. O wpływie środowiska na nasze zdrowie powinniśmy...

czytaj dalej