Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie człowieka

Do środowiska przedostaje się wiele substancji szkodliwych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia człowieka. Za powstanie niektórych tych związków odpowiedzialny jest człowiek. W dłuższej perspektywie ekspozycja na tego typu czynniki może przyczynić się do rozwoju określonych chorób. Do jednych z najbardziej niebezpiecznych zaliczają się te, które wywołują zmiany w układzie hormonalnym człowieka. Poszczególne związki chemiczne są odpowiedzialne za modyfikację syntezy, gromadzenia czy uwalniania hormonów. Powoduje to wiele niekorzystnych zmian w organizmie. Zanieczyszczenie środowiska takimi związkami chemicznymi odbywa się na wiele sposobów. Jednym z nich jest stosowanie pestycydów. Warto wspomnieć, że poszczególne substancje szkodliwe mają tendencję do kumulowania się w organizmie. Z tego powodu, wszelkie negatywne skutki zdrowotne mogą być widoczne nawet po kilku lub kilkunastu...

czytaj dalej