Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza odbywa się na skutek procesów naturalnych, jak i działań człowieka. O zanieczyszczeniu powietrza mówimy wówczas, gdy przedostaną się do niego określone substancje, które w odpowiednich dawkach wywołują zagrożenie nie tylko dla zdrowia człowieka, ale także dla klimatu i środowiska. Substancje te mogą mieć postać stałą, gazową lub ciekłą. Do jednych z najbardziej znanych zanieczyszczeń należy zaliczyć dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu oraz pyły. Niekiedy pyły zawierają substancje, które charakteryzują się działaniem rakotwórczym i mutagennym. Są to m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, kadm, nikiel. Zanieczyszczenia te mogą przedostać się do powietrza na skutek aktywności wulkanu, w wyniku pożarów lasów czy ze skał, które ulegają erozji. Za zanieczyszczenie powietrza odpowiada również człowiek. Czynniki, które...

czytaj dalej

Spalanie śmieci a zdrowie

Codziennie produkujemy kolejne kilogramy odpadów, których trzeba się w jakiś sposób pozbyć. Metody na to są różne: jedni wywożą śmieci do lasu, wrzucają do jeziora czy rzeki albo traktują jako materiał opałowy na zimę. Niestety żadne z tych rozwiązań nie jest godne pochwały. O ile dwa pierwsze nie budzą żadnych wątpliwości, co do tego, że są działaniem szkodliwym i bezprawnym, o tyle ostatnie spotyka się z wyjątkowo dużym społecznym zrozumieniem. Wielu z nas myśli w praktyczny sposób – skoro i tak musimy coś wrzucić do pieca, to najlepiej by były to śmieci, które wprawdzie spalą się szybko, ale zawsze dadzą choć trochę ciepła. Z wyrzuconych śmieci natomiast żadnego pożytku mieć nie będziemy. Czy jednak...

czytaj dalej

Zdrowie zależy od środowiska

O ochronie środowiska regularnie słyszymy w mediach. Każdy z nas ma też przynajmniej paru znajomych, którzy zajmują się ekologią „na poważnie”, tzn. biorą udział w akcjach sprzątania świata, segregują odpady i starają się oszczędzać wodę oraz energię elektryczną. Mówiąc o ekologii najczęściej wspomina się o kończących się zapasach węgla czy ropy, o wycinaniu zielonych terenów czy zanieczyszczeniu wód. Wszystko to omawiane jest w kontekście „dobra naszej planety”. Trudno odmówić słuszności takiemu spojrzeniu na dbałości o środowisko, jednak w dyskusji ekologicznej warto pamiętać także o innym, równie ważnym argumencie. Mowa o wpływie zanieczyszczonego środowiska na organizm człowieka. W końcu w pierwszej kolejności musimy zadbać o nasz własny gatunek. O wpływie środowiska na nasze zdrowie powinniśmy...

czytaj dalej

Spaliny i choroby serca

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na nasze zdrowie, jest otaczające nas środowisko. Fakt ten może być zaletą, gdy spędzamy czas z dala od dużych ośrodków miejskich. Gdy jednak naszym środowiskiem są wieżowce, fabryki i ulice pełne samochodów, nawet przebywanie na tzw. świeżym powietrzu ma pewne negatywne konsekwencje. Dlaczego tak się dzieje i jakie mogą być tego konsekwencje? Z badań WHO wynika, że szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są zanieczyszczenia pyłowe, które znajdują się w dymie emitowanym przez kominy fabryk. W Polsce główne ośrodki miejskie są z reguły pozbawione bliskiego sąsiedztwa dużych fabryk, niestety nie oznacza to, że problem zanieczyszczone powietrza nie istnieje. Niebezpieczne, pyłowe zanieczyszczenie znajduje się również w spalinach produkowanych przez samochody. Skutki...

czytaj dalej